Szellemi tuljadonjog

Szellemi tulajdonA honlapon található valamennyi műalkotáshoz, grafikához, szöveghez, video- és audio kliphez, védjegyekhez, logókhoz és valamennyi egyéb, a jelen honlapon hozzáférhető tartalomhoz ("Tartalom") kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok a Dive Hard Tours Utazási Iroda Kft. tulajdonát képezik, vagy azokat a Dive Hard Tours Utazási Iroda Kft engedély alapján használja.

Bár Ön a honlap bármely részét személyes célokra át tudja másolni saját számítógépére, tilos a honlapon hozzáférhető Tartalom átmásolása, illetve más műben - ideértve az ön saját honlapját is - történő felhasználása, valamint tilos a Tartalom bármely más, nyilvános vagy kereskedelmi felhasználása. Ezt azt jelenti, hogy az engedélyünk nélkül Ön nem jogosult a honlapunk semmilyen részét elérhetővé tenni vagy újrafelhasználni. Ez azt is jelenti, hogy a Dive Hard Tours Utazási Iroda Kft. fenntart minden, a Tartalomra vonatkozó jogot és jogcímet, beleértve valamennyi letölthető szoftvert vagy kódot, bármely, a szoftver által generált vagy abban meglévő képet és valamennyi kapcsolódó adatot. Tilos a fentiek másolása, megváltoztatása, sokszorosítása, feltöltése, továbbítása, terjesztése, visszafordítása, szétbontása vagy valamely egyéb módon történő átalakítása.

Tilos a tartalomhoz esetlegesen fűzött, szerzői jogokkal, védjegyekkel vagy bármely egyéb megjelölésekkel kapcsolatos tájékoztatás eltávolítása vagy megváltoztatása. Amennyiben a honlapunkra mutató linket kíván létrehozni, azt megteheti, de kérjük, hogy ne használja a Tartalmat saját honlapján. Kifejezett írásbeli engedélyünk hiányában nem hozhat létre az oldalainkra mutató deep linket (azaz a honlapon kívül más oldalra mutató linket).

Korlátozhatjuk a használatot

A honlap használata során nem folytatható semmilyen jogellenes, sértő vagy bántó olyan tevékenység, amely harmadik személyek jogait sérti, vagy amely másokat a honlap használatában és élvezetében korlátoz. Írásbeli engedélyünk nélkül Ön nem jogosult a honlap megfigyelésére vagy Tartalom másolására semmilyen robot, "bot", pók, automata keresőprogram (crawler) vagy egyéb automatikus eszköz használatával vagy egyéb manuális módon, illetve nem folytathat semmilyen olyan tevékenységet, amely a honlap rendeltetésszerű működését akadályozza. Ön vállalja, hogy a Dive Hard Tours Utazási Iroda Kft  munkatársait és tisztségviselőit mentesíti, megóvja és kártalanítja valamennyi kártól, felelősségtől és költségtől (az ésszerűen felmerült ügyvédi költségeket is ideértve) mely harmadik személyek által támasztott olyan követelésből származik, amely az Ön honlap-használatából ered vagy azzal kapcsolatos. Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön honlapunkhoz való hozzáférési jogát bármikor előzetes értesítés és indokolás nélkül megszüntessük.
Kérdése van? +36 1 785 84 92